De ziekenhuizen

Sinds 2005 organiseren de Belgische ziekenhuizen, in samenwerking met de federale overheid, campagnes om handhygiëne te promoten. De resultaten van deze campagnes kan je hieronder terugvinden. Ze tonen aan dat de handhygiëne van zorgverleners bij elke campagne beter wordt! Niet enkel België organiseert zulke campagnes, ook in het buitenland is handhygiëne een belangrijk onderwerp en worden tal van acties op poten gezet. Ontdek ze hieronder.

Waarom campagnes ?

De overdracht van ziekteverwekkende microben via de handen van zorgverleners is de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van zorginfecties. Handhygiëne is een zeer eenvoudige, doeltreffende en bovendien uiterst goedkope manier om dat te vermijden. Maar uit talrijke internationale onderzoeken blijkt dat artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel het niet altijd zo nauw nemen met het naleven van de handhygiënevoorschriften. Het kan dus beter. Dankzij de nationale campagnes voor een betere handhygiëne is de situatie in de Belgische ziekenhuizen er zeker op vooruit gegaan. Toch is het nodig om de campagnes regelmatig te herhalen.

De campagnes voor een betere handhygiëne zijn een initiatief van en worden gefinancierd door BAPCOC (Belgische antibioticacommissie) en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Waaruit bestaan de campagnes ?

Onze campagnes duren telkens één maand. Tijdens die periode worden niet enkel de zorgverleners maar ook de patiënten in de ziekenhuizen gesensibiliseerd via affiches, folders en ander campagnemateriaal. Voor meer info, zie www.handhygienedesmains.be.

De naleving van de handhygiënevoorschriften door de zorgverleners wordt gemeten vóór en na elke campagne. De verwerking van deze gegevens gebeurt door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP). Ze vormen de basis van een individuele feedback in de deelnemende ziekenhuizen. Ze geven ook een beeld van de impact van elke campagne op nationaal niveau. Het WIV-ISP publiceert de nationale resultaten in een rapport. De rapporten kan je terugvinden op: www.nsih.be

Wat doen de Belgische ziekenhuizen ?

De Belgische ziekenhuizen hebben het voorbije decennium veel inspanningen geleverd in de strijd tegen zorginfecties. Onder meer door hun enthousiaste deelname aan de nationale campagnes voor een betere handhygiëne. En met succes! Want het aantal infecties met methicilline resistente Staphylococcus aureus of MRSA is de laatste jaren gestaag gedaald (zie grafiek).

Evolutie van MRSA in België
(nieuwe gevallen van MRSA per 1000 opnames in het ziekenhuis)

Acties in de Belgische ziekenhuizen op wereldhandhygiënedag (5 mei) in 2012.