Geslaagde lancering van website ‘U bent in goede handen’ !

Op 5 mei 2014, de internationale dag voor de handhygiëne, werd de website www.ubentingoedehanden.be gelanceerd via een publieke actie in het Brussels Zuidstation.

Samen infecties vermijden!

Ter gelegenheid van de internationale dag van de handhygiëne op 5 mei lanceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de website www.ubentingoedehanden.be. De lancering van de website werd gepromoot via een publieke actie in het Brussels Zuidstation (bekijk het filmpje!). Bedoeling van de website is om de rol van de patiënt in de preventie van zorginfecties in de kijker te zetten.

Patiënten met chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of astma, worden al langer nauw betrokken bij hun zorg, wat men in de wetenschappelijke literatuur ook ‘patient empowerment’ noemt.  Ook bij andere aandoeningen wint ‘patient empowerment’ aan belang. Zo wil de FOD Volksgezondheid patiënten aanmoedigen hun zorgverleners te vragen hun handen op een correcte manier te ontsmetten. Een goede handhygiëne is dan ook essentieel om de overdracht van zorginfecties te vermijden.

De FOD Volksgezondheid lanceerde in 2005 voor het eerst een campagne om handhygiëne in de Belgische ziekenhuizen te promoten, en richt zich daarbij zowel tot de zorgverleners als de patiënten.  Mettertijd werd de focus op de patiënt steeds groter en voor de laatste campagnes werden folders ter beschikking gesteld waarin de patiënt aangemoedigd wordt om de zorgverleners te vragen hun handen te ontsmetten.

De lancering van de website www.ubentingoedehanden.be is een volgende stap om het grote publiek te bereiken. De website biedt wetenschappelijk correcte informatie over zorginfecties en handhygiëne, ook voor familieleden en bezoekers van patiënten. Daarnaast is informatie beschikbaar voor personen die drager zijn van een multiresistente kiem, namelijk de voorzorgsmaatregelen die ze moeten in acht nemen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, advies bij terugkeer naar huis en bij een nieuwe hospitalisatie. Ten slotte vormt de nieuwe website een forum waarop ziekenhuizen hun initiatieven ter bevordering van handhygiëne in de schijnwerper kunnen plaatsen. 

  

   

FILMPJE